Nasi pracownicy

Tomasz Grochulski

Wykształcenie wyższe medyczne-Licencjat pielęgniarstwa.
Ukończone kursy

  • Pielęgniarstwo anestezjologiczne
  • Kurs RKO – Kraków
  • Zaawansowane zabiegi reanimacyjne – Białystok

Długoletni staż pracy – obecnie na stanowisku – Pielęgniarz Kierowca,
Kierownik Kadry Medycznej w placówce medycznej ośrodka uzależnień Oaza, oraz zespołu transportów sanitarnych AMBU-TRANS OAZA – karetek przewozowych w całym powiecie włocławskim mając pod swoją opieką blisko 100 tyś osób.

Paweł Kaniewski

Kierowca w Zespole Transportu Sanitarnego Ambutrans – „Oaza”

Jestem kierowcą z wieloletnim stażem. Doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą co pozwala na bezpieczny i komfortowy transport. Zawsze pogodny i uśmiechnięty. Potrafiący radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Zbigniew Wnukiewicz

Starszy Ratownik Medyczny z długoletnim stażem w ratownictwie medycznym na zespołach typu S i P oraz fachowych i profesjonalnych transportach między szpitalnych. Ukończenie kursu z zakresu: „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne”. Dyplom pielęgniarza szpitalnego. Ukończenie kursu doszkalającego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego. Uczestnictwo w seminarium zatwierdzone przez Konsulata Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej.

Aleksandra Sidwa

Dyplomowany Ratownik Medyczny. Odbyła staż w Wojewódzkim Szpitalu w Płocku, a także praktyki na Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zespole Wyjazdowym w Kutnie. Regularnie stara się uczestniczyć w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Pracując w Domach Pomocy Społecznej zyskała kilkuletnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pracując w tych placówkach może realizować potrzebę bezinteresownego pomagania innym.

Na co dzień jest osobą pozytywnie nastawioną do życia i do ludzi. Bez problemu szybko nawiązuję kontakt z nowo poznanymi osobami. W sytuacjach stresujących i trudnych potrafi okazać wsparcie oraz zachować się adekwatnie do sytuacji.

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem pacjenta i dba o wysoki poziom oraz jakość udzielanych usług medycznych.

Zobacz dyplom

Bartłomiej Kosmalski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu- kierunek Ratownictwo medyczne. Ratownik zespołu medycznego Oaza. Ratownik medyczny systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Cezary

Nazywam się Czarek. Kim jestem? Ratownikiem medycznym z dyplomem i długoletnim doświadczeniem w dziedzinie opieki nad uzależnionymi od alkoholu. Praca związana z ratowaniem życia ludzkiego stanowi dla mnie swego rodzaju misję, dlatego staram się ciągle rozwijać swoje umiejętności poprzez uczestnictwo we wszelakich kursach doskonalących. Pozwolę sobie nawet wymienić kilka z nich: „Zaawansowane zabiegi reanimacyjne”, „Rozwiązywanie problemów alkoholowych”, „Postępowanie z osobami uzależnionymi od alkoholu” i wszelkiej maści kursy doskonalenia zawodowego. W „Oazie” zajmuję się opieką medyczną nad naszymi pacjentami.

Zobacz dyplom

Magdalena Marta Grochulska

wykształcenie wyższe medyczne- licencjat pielęgniarstwa. Ukończony kurs specjalistyczny w zakresie „Wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” ponadto kurs kwalifikacyjny dotyczący „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek”. Obecnie praca w oddziale Intensywnej opieki kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Pielęgniarka systemu zespołu medycznego Ambutrans.

Emilia Kędzierska

dyplomowana pielęgniarka z ponad 20 letnim stażem pracy w zawodzie. Ukończone wyższe studia o kierunku pielęgniarstwo i pedagogika. Licencjat pielęgniarstwa wraz licznymi kursami kwalifikacyjnymi w kierunku pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne. Kurs kwalifikacyjny opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Koordynatorka pracy w zespole medycznym NZOZ Pro-med.